ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (ÁFF)

Kérjük, a weboldal meglátogatásakor olvassa el a Fesztiválok.info weboldal (domain név: fesztivalok.info) használatára vonatkozó általános feltételeket. A weboldal látogatója a weboldalhoz való hozzáféréssel és annak használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az általános felhasználási és szerződési feltételeket.

1. A fesztivlok.info domain néven bejegyzett programajánló weboldal (továbbiakban: Portál), melynek tulajdonosa és üzemeltetője a Tiboni Bt. (továbbiakban: Szolgáltató).

2. Szolgáltató adatai:
Cégnév:                             Tiboni Bt.
Székhely:                           1043 Budapest, Kassai u. 9. IV/28.
Postacím:                          1043 Budapest, Kassai u. 9. IV/28.
Adószám:                          21121159-2-41
Cégjegyzékszám:             01-06-745866
Számlaszám:                     OTP 11715007-20420943
Kapcsolattartó:                B.Tóth Bora
Telefon:                             +36 30 54 601 45
E-mail:                               bora.btoth@gmail.com
Weboldal neve:                 Fesztiválok.info

3. A Portálra érkező valamennyi látogató, a portál használatával – mint ráutaló magatartással –elfogadja a Portálra vonatkozó jelen általános felhasználási feltételeket (továbbiakban: ÁFF).

4. A Portálon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata mindenkor a látogatók saját kockázatára és felelősségére történik.

5. A Portált megtekintő látogató a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult, mely magáncélú felhasználás ingyenes. A Portálon megjelent adatok  üzleti célú másolása, felhasználása, utánközlése nem engedélyezett. A tartalom nem üzleti célú felhasználásra engedély kérhető a Szolgáltatótól.

6. Szolgáltató célja az aktuális információk közlése, ezért törekszik a Portálon található információk folyamatos frissítésére, de azok teljességéért, valódiságáért, hitelességéért felelősséget vállalni nem tud.

7. A Portálon található direkt linkeken keresztül elérhető más honlapok, melyeknek mindenkori elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget vállalni nem tud.

8. Szolgáltató törekszik a Portál zavartalan működésért, de azt garantálni nem tudja. Éppen ezért felelősséget nem tud vállalni azokért a veszteségekért és költségekért, amelyek a portál nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által vagy más hasonló okból következnek be.

9. Szolgáltató a regisztrációk során birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Gondoskodik a látogatók személyes adatainak biztonságáról. A regisztráció alkalmával a felhasználó jelen ÁFF rendelkezésein túl megismeri és elfogadja a Portál Adatkezelés tájékoztatóját és szabályzatát.

10. A Portálon hirdetést megrendelő felhasználó a regisztráció alkalmával megismeri és elfogadja a jelen ÁFF-ben foglaltakon túl a Hirdetések megrendelésére vonatkozó szabályzatot is. 

11. Az ÁFF-ben foglaltak megsértése esetén Szolgáltató megteszi a szükséges jogi lépéseket.

12. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2020. szeptember 1.

Tiboni Bt./ B.Tóth Bora